Werkwijze

Hieronder vindt u een globale beschrijving van de drie fases die u zult doorlopen bij het realiseren van een nieuwe site.
Hiervan kan altijd afgeweken worden als de omstandigheden daarom vragen.

 1. Fase 1

  Aanmelding

  Persoonlijk contact werkt het beste. Nadat u het contactformulier hebt ingevuld zal ik zo snel mogelijk telefonisch contact met u opnemen.

  Ik ga er vanuit dat u zaken als een eigen domeinnaam, hosting, social media e.d. al zelf heeft geregeld. Ik kan u desgewenst hierover adviseren.

  Naar aanleiding van uw informatie en wensen krijgt u maximaal 3 basis-ontwerpen waaruit u een keuze kunt maken. Deze worden bij voorkeur op bij uw eigen host op de server gezet. Dit i.v.m. specifieke functionaliteit van uw host.

  Na de keuze uit één van de ontwerpen gaan we officieel met elkaar in zee en gaan we door naar fase 2...

 2. Fase 2

  Ontwerp

  De uiteindelijke keuze wat betreft vormgeving, lay-out, kleurgebruik e.d. zal definitief en leidend zijn voor het verdere ontwerp-traject. Ingrijpende wijzigingen hierop in een later stadium zullen buiten het standaard aanbod tegen een uurtarief verrekend worden.

  Let op: in dit stadium kan het gebeuren dat de site niet meer past in het initieel gekozen ontwerp en dat de kosten dus hoger uitvallen dan begroot. Hier zal ik altijd vooraf melding van maken.
  Ik ga pas verder met het ontwerp als u helemaal akkoord bent.

  U levert de teksten en het beeldmateriaal (foto's, logo's e.d.) aan die op de website geplaatst moeten worden. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Waar niet voorhanden zal er standaard tekst (Lorum Ipsum) en/of standaard afbeeldingen (placeholders) gebruikt worden.

  Door naar Fase 3...

 3. Fase 3

  Oplevering

  Nadat u akkoord bent gegaan met de laatste versie wordt de website bij uw eigen host 'live'.

  Uw website is klaar en publiekelijk toegankelijk. U heeft zelf controle over de inhoud van uw website via een CMS (Content Management System). U bent vanaf dit punt zelf geheel verantwoordelijk voor de site.

  U ontvangt de factuur voor de geleverde diensten op basis van de zaken zoals deze in de offerte overeengekomen zijn, eventueel aangevuld met zaken die in fase 2 extra toegevoegd en/of gewijzigd zijn. Deze zaken zullen separaat op de factuur vermeld worden.

  Er zijn verder geen lopende kosten of kosten voor een abonnement. Zoals het hoort!

  Mocht u na de oplevering in de loop van de tijd extra pagina's en/of functies willen toevoegen dan gelden hiervoor standaard tarieven.

Info

KvK: 30249432
BTW: NL 191266140 B01
IBAN NL66 INGB 0004 7593 98

Contactgegevens

M-Producties
Oostersingel 19
4101GG Culemborg
Nederland