Laatst bijgewerkt op 21- mei 2023

Deze disclaimer beschrijft de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van M-Producties Webdesign (“wij”, “ons” of “onze”). Door onze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals hierin uiteengezet. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken.

Informatie en nauwkeurigheid:

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ernaar streven om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of up-to-date is. Het gebruik van de informatie op onze website is geheel op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op onze website.

Intellectuele eigendom:

Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, grafische elementen en software, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en handelsmerken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, behouden wij alle rechten op de inhoud van onze website. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, verkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Externe links:

Onze website kan links bevatten naar externe websites die buiten onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, veiligheid of privacypraktijken van deze externe websites. Het volgen van dergelijke links is geheel op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van externe websites.

Wijzigingen in de website:

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud, functionaliteit of beschikbaarheid van onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of ongemak veroorzaakt door dergelijke wijzigingen.

Beperking van aansprakelijkheid:

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens, winst of bedrijfsonderbreking, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Toepasselijk recht:

Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Culemborg.

Volledigheid en wijzigingen:

Deze disclaimer vormt de volledige overeenkomst tussen u en M-Producties Webdesign met betrekking tot het gebruik van onze website. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze disclaimer zijn alleen geldig indien schriftelijk door ons bevestigd.

Neem contact met ons op:

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via:

M-Producties Webdesign
Adres: Tulpstraat 8, 4101GL, Culemborg
E-mail: info@m-producties.nl
Telefoon: +31625021871